Partneri

Image description

So spoločnosťou Techniserv IT s.r.o. spolupracujeme už viac ako 3 roky. Kľúčovou oblasťou spolupráce sú IDM (Identity Management) systémy a vývoj v oblasti komplexných IS v open-source technológiách.

Techniserv IT s.r.o.

Image description

SEFIRA s.r.o. je našim kľúčovým partnerom v oblasti implementácie DMS (Document Management Systems) systémov. Spoločne vyvíjame obchodnú aktivitu ako v Českej republike, tak aj na Blízkom východe.

Sefira s.r.o.

Image description

Spoločnosť Atollon Ireland Ltd. je dodávateľom systému Atollon pre riadenie organizácií poskytujúcich profesionálne služby. Naša spoločnosť je autorizovaným integrátorom a konzultantom riešenia Atollon Lagoon pre Českú a Slovenskú republiku.

Atollon

Image description

Spoločnosť Signia s.r.o. je prvým Gold partnerom DMS (Document Management System) Alfresco. Systém Alfresco je taktiež element, ktorý naše spoločnosti spája a na ktorom je naša spolupráca vybudovaná.

Signia s.r.o.

Image description

Spoločnosť Exon s.r.o. je naším kľúčovým partnerom v oblasti integrácie systému iQ ZDO do pamiatkových inštitúcií. Systém iQ ZDO je plne integrovaný s DMS ELO, ktorého je spoločnosť Exon certifikovaným partnerom pre slovenský trh.

Exon

Image description

So spoločnosťou Vítkovice IT solutions a.s. spolupracujeme v oblasti propagácie a implementácie systému iQ Metropolis a taktiež v oblasti outsourcingu open-source technológií.

Vítkovice IT solutions a.s.

Image description

Nadace Partnerství je našim váženým partnerom, s ktorým spoločnými silami rozvíjame a obchodujeme profesionálny nástroj grantového a dotačného riadenia GRANTYS.

Nadace Partnerství

Image description

Naša spoločnosť je priemyselným partnerom Fakulty informatiky Masarykovej univerzity. Intenzívne spolupracujeme so študentmi v rámci stáží, bakalárskych prác a diplomových prác. Spolupracujeme taktiež s inými frakciami Masarykovej univerzity, akou je napríklad Kariérne centrum.

Masarykova Univerzita

Image description

Appio je našim technologickým partnerom pre rozvoj vysoko užívateľsky prívetivých a moderných webových portálov nad technologickou platformou XCORE.

Appio