Partneři

Image description

Se společností Techniserv IT s.r.o. spolupracujeme již více než 3 roky. Klíčovou oblastí spolupráce jsou IDM (Identity Management) systémy a vývoj v oblasti komplexních IS v open-source technologiích

Techniserv IT s.r.o.

Image description

Sefira s.r.o. je našim klíčovým partnerem v oblasti implementace DMS (Document Management Systems) systémů. Společně vyvíjíme obchodní aktivitu jak v České republice tak i na blízkém východě.

Sefira s.r.o.

Image description

Společnost Atollon Ireland Ltd. je dodavatelem systému Atollon pro řízení organizací poskytujících profesionální služby. Naše společnost je autorizovaným integrátorem a konzultantem řešení Atollon Lagoon pro Českou a Slovenskou republiku.

Atollon

Image description

Společnost Signia s.r.o. je prvním Gold partnerem DMS (Document Management System) Alfresco. Systém Alfresco je taktéž element, který naše společnosti spojuje a na kterém je naše spolupráce vybudována.

Signia s.r.o.

Image description

Společnost Exon s.r.o. je naším klíčovým partnerem v oblasti integrace systému iQ ZDO do paměťových institucí. Systém iQ ZDO je plně integrován s DMS ELO, kterého je společnost Exon certifikovaným partnerem pro český trh.

Exon

Image description

Se společností Vítkovice IT solutions a.s. spolupracujeme v oblasti propagace a implementace systému iQ Metropolis a taktéž v oblasti outsourcingu open-source technologií.

Vítkovice IT solutions a.s.

Image description

Nadace Partnerství je naším váženým partnerem s kterým společnými silami rozvíjíme a obchodujeme profesionální nástroj grantového a dotačního řízení GRANTYS.

Nadace Partnerství

Image description

Naše společnost je průmyslovým partnerem Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Intenzivně spolupracujeme se studenty v rámci stáží, bakalářských prací a diplomových prací. Spolupracujeme taktéž s jinými frakcemi Masarykovy univerzity, jakým je například Kariérní centrum.

Masarykova Univerzita

Image description

Appio je naším technologickým partnerem pro rozvoj vysoce uživatelsky přívětivých a moderních webových portálů nad technologickou platformou XCORE.

Appio